Fråga om beviskravet i mål om brott mot griftefrid.


Lagrum:
16 kap. 10 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2003 s 113 (nr 17)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-03-26

Målnummer:
B394-02