Fråga om ett sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen av innehåll i ett register för automatisk databehandling kan utgöra en spridning i form av ett radioprogram enligt 1 kap. 7 § 2 st. tryckfrihetsförordningen.


Lagrum:
1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (1949:105); 1 kap. 1 § tredje stycket samt 6 § och 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)
NJA 2003 s 31 (nr 5)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-01-29

Målnummer:
Ö1497-02