Anställd har i fråga om rätt till lönegaranti vid konkurs inte ägt tillgodoräkna sig anställningstid hos sin förre arbetsgivare där han innehade företagsledande ställning.


Lagrum:
7 § lagen (1992:497) om lönegaranti; 12 § förmånsrättslagen (1970:979); 1 §, 3 § och 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
NJA 2002 s 572 (nr 69)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-11-22

Målnummer:
T775-01