Straffmätning för våldsamt upplopp i samband med EU-toppmöte. I och II.


Lagrum:
16 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 533 (nr 66)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-11-06

Målnummer:
B779-02