Fråga om en person som kört en personbil rakt mot en polisman i syfte att forcera en polisspärr uppsåtligen försökt skada polismannen.


Lagrum:
2 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 449 (nr 60)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-10-25

Målnummer:
B329-02