Fråga om brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott (GHB).


Lagrum:
3 § och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64); 23 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 365 (nr 45)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-06-17

Målnummer:
B1193-02