Den beloppsbegränsning till tre månaders hyra som görs i 5 § första stycket 1 förmånsrättslagen (1970:979) beträffande hyresvärds förmånsrätt skall avse den avtalade hyresfordran inklusive mervärdesskatt.


Lagrum:
5 § första stycket 1 förmånsrättslagen (1970:979)
NJA 2002 s 351 (nr 43)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-06-14

Målnummer:
Ö1902-00