Åtal har beträffande häktad väckts endast för andra brott än som låg till grund för beslutet om häktning. Fråga om ansvar för tjänstefel av åklagare respektive domare som inte hävt häktningsbeslutet.


Lagrum:
20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 342 (nr 42)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-06-14

Målnummer:
B381-02