En tjugoåring har gjort sig skyldig till bl.a. grovt rån, olaga frihetsberövande och grov våldtäkt. Rånet har bedömts som grovt med hänsyn till att det har begåtts mot en taxiförare med hjälp av ett laddat vapen. Även fråga om påföljd för den samlade brottsligheten.


Lagrum:
4 kap. 2 § första stycket brottsbalken (1962:700); 8 kap. 6 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 270 (nr 33)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-05-27

Målnummer:
B1234-02