Ett innehav av en pennpistol och en patron till denna har ansetts utgöra ett vapenbrott av normalgraden. Trots presumtion för fängelse vid illegalt innehav av skjutvapen har påföljden för brottet bestämts till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst (straffvärde: fängelse tre månader).


Lagrum:
9 kap. 1 § första stycket vapenlagen (1996:67); 27 kap. 2 a § samt 30 kap. 4 § och 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 256 (nr 30)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-05-14

Målnummer:
B4092-01