Fråga om påföljdsval och straffmätning för våldsamt upplopp.


Lagrum:
16 kap. 2 § samt 29 kap. 1 § och 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 198 (nr 25)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-04-29

Målnummer:
B4580-01