Anläggningsbeslut har meddelats avseende en småbåtsbrygga. Ägare av grannfastighet har ansetts inte ha rätt att som sakägare överklaga anläggningsbeslutet.


Lagrum:
30 § anläggningslagen (1973:1149)
NJA 2002 s 161 (nr 20)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-03-21

Målnummer:
Ö1604-01