Mord eller dråp.


Lagrum:
3 kap. 1 § och 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 116 (nr 12)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-02-19

Målnummer:
B4605-01