Fråga om rätt till lönegaranti sedan EG-domstolen har meddelat förhandsavgörande.


Lagrum:
7 § lagen (1992:497) om lönegaranti; 12 § förmånsrättslagen (1970:979)
NJA 2002 s 75 (nr 8)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-02-14

Målnummer:
T3067-98