Fråga om skadeståndsskyldighet på grund av oredligt förfarande vid kreditköp.


Lagrum:
2 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207); 9 kap. 8 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 17 (nr 3)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-01-10

Målnummer:
T2328-98