Våld mot taxichaufför har bedömts som våld mot tjänsteman. Påföljden har bestämts till fängelse.


Lagrum:
17 kap. 1 § och 5 § brottsbalken (1962:700); Lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning; 4 kap. 1 § och 2 § ordningslagen (1993:1617); 1 kap. 1 § och 3 § samt 2 kap. 1 § 1 st. yrkestrafiklagen (1998:490); NJA 2000 s. 116
NJA 2000 s. 116; NJA 1984 s. 898
NJA 2001 s 859 (nr 115)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-12-12

Målnummer:
B2732-01