Allmänt skadestånd enligt 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd får utmätas utan hinder av 5 kap. 7 § utsökningsbalken.


Lagrum:
38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 5 kap. 7 § utsökningsbalken (1981:774)
NJA 2001 s 823 (nr 111)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-12-05

Målnummer:
Ö2500-01