Fråga om olaga hot och falskt larm skall anses som grova brott. Tillika fråga om skadestånd för myndighets merkostnad för åtgärder föranledda av falskt larm.


Lagrum:
4 kap. 5 § samt 16 kap. 15 § brottsbalken (1962:700); 2 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207)
NJA 2001 s 627 (nr 90)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-10-18

Målnummer:
B3016-00