Fråga i resningsärende om tillämpning av 1 kap 9 § tryckfrihetsförordningen på ett s.k. blandat meddelande.


Lagrum:
1 kap. 1 och 9 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105); 14 och 15 §§ tobakslagen (1993:581); 4, 14 och 19 §§ marknadsföringslagen (1995:450)
NJA 2001 s 319 (nr 46)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-06-01

Målnummer:
Ö1072-99