Bestämmande av påföljd för 18-åring som återfallit i brott när han var 17 år. Synnerliga skäl för att döma till sluten ungdomsvård?


Lagrum:
30 kap. 4 § och 5 § 1 st. brottsbalken; 31 kap. 1 § brottsbalken; NJA 1989 s. 870
NJA 1989 s. 870; NJA 1990 s. 159; NJA 1990 s. 578; NJA 1990 s. 622; NJA 1996 s. 509; NJA 1996 s. 757
NJA 2001 s 225 (nr 30)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-04-10

Målnummer:
B4350-00