Fråga om ansvarsfrihet enligt 15 kap. 4 § 2 st. brottsbalken i mål om mened.


Lagrum:
15 kap. 4 § 2 st. brottsbalken; 36 kap. 6 § och 14 § rättegångsbalken; NJA 1972 s. 532
NJA 1972 s. 532; NJA 1982 s. 836
NJA 2001 s 183 (nr 26)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-03-28

Målnummer:
B4480-99