Frågor om aktsamhetskravet i 7 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter och om uppsåt till skadegörelse vid dödande av katt. Riksåklagaren godtog den tilltalades yrkande om frikännande dom och förklarade sig inte kunna bidra med ytterligare utredning. Förutsättningar för att avgöra målet utan huvudförhandling ansågs föreligga. 55 kap. 11 § och 51 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken.


Lagrum:
7 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter; 12 kap. 1 § brottsbalken; 55 kap. 1 § och 51 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken
NJA 2001 s 115 (nr 17)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-03-14

Målnummer:
B2507-98