Fråga om påföljd för artbrottslighet (varusmugglingsbrott och narkotikabrott avseende kat) med ett straffvärde av fyra månader.


Lagrum:
1 § narkotikastrafflagen (1968:64); 1 § och 8 § lagen (1960:418) om varusmuggling; 30 kap. 7 § 2 st. och 9 § 2 st. 4. brottsbalken; NJA 1989 s. 870
NJA 1989 s. 870; NJA 1991 s. 438; NJA 1991 s. 444; NJA 1991 s. 507; NJA 1992 s. 590; NJA 1994 s. 102; NJA 1994 s. 153; NJA 1994 s. 468; NJA 1996 s. 741; NJA 1997 s. 278; NJA 1997 s. 522; NJA 1999 s. 269; NJA 1999 s. 561; NJA 1999 s. 769; NJA 2000 s. 17 I-III; NJA 2000 s. 69; NJA 2000 s. 116; NJA 2000 s. 190; NJA 2000 s. 195; NJA 2000 s. 256
NJA 2001 s 86 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-02-27

Målnummer:
B1767-00