Åtal för brott mot upphovsrättslagen (1960:729) avseende handel med videospel har ogillats, dels därför att videospelen har ansetts inte vara filmverk, dels därför att befattningen med videospelen som datorprogram inte har ansetts innefatta rättshandlingar som är jämförliga med uthyrning. 1, 2, 19 och 53 §§ upphovsrättslagen.


Lagrum:
1 §, 2 §, 19 § och 53 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
NJA 2000 s 580 (nr 87)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-11-22

Målnummer:
B4402-97