Fråga om ansvar för medhjälp till skattebedrägeri alternativt för fordringshäleri


Lagrum:
2 § skattebrottslagen (1971:69) i dess lydelse enligt SFS 1990:360; 9 kap. 6 § första stycket 5 brottsbalken (1962:700) i dess lydelse enligt SFS 1991:451, se numera 9 kap. 6 § första stycket 3 brottsbalken; NJA 1949 s. 529
NJA 1949 s. 529; NJA 1963 s. 574; NJA 1972 s. 429
NJA 2000 s 372 (nr 59)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-07-12

Målnummer:
B4406-97