Skyddstillsyn i förening med föreskrift om samhällstjänst har i visst fall ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för en 20-åring som gjort sig skyldig till bl.a. olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § första stycket brottsbalken.


Lagrum:
4 kap. 2 §, 26 kap. 2 §, 28 kap. 2 a § och 3 §, 29 kap. 1 §, 3 § och 7 §, 30 kap. 4 §, 5 §, 7 § och 9 § brottsbalken; 51 kap. 23 a § rättegångsbalken; NJA 1991 s. 444
NJA 1991 s. 444; NJA 1994 s. 153
NJA 2000 s 314 (nr 51)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-06-22

Målnummer:
B3231-99