Fråga om påföljd för 19-åring som gjort sig skyldig till grov misshandel. Vidare fråga om skadestånd för kränkning samt sveda och värk.


Lagrum:
30 kap. 5 § brottsbalken; 1 kap. 3 § och 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207); NJA 1989 s. 870
NJA 1989 s. 870; NJA 1991 s. 444; NJA 1991 s. 766; NJA 1992 s. 541; NJA 1997 s. 767
NJA 2000 s 278 (nr 46)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-06-14

Målnummer:
B772-00