En arbetstagarorganisation har begärt förhandling med en arbetsgivare, ett bolag. Fråga om bolaget har gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran, dels genom att inte medverka till en förhandling inom två veckor , dels genom att inte medverka till sakliga förhandlingar. Även fråga om bolaget haft rätt att frånträda förhandlingen.


Lagrum:
34 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 10 §, 15 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; AD 1969 nr 14
AD 1969 nr 14; AD 1985 nr 1; AD 1988 nr 38; AD 1989 nr 30; AD 1990 nr 52; AD 2008 nr 19
AD 2011 nr 46

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-05-25

Målnummer:
A-211-2009