Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbetstagare som ersatt kopior av läkarintyg som förvarades hos arbetsgivaren med andra kopior av läkarintygen där vissa uppgifter maskerats.


Lagrum:
18 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 5 kap. 2 § tredje stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 6 § räntelagen (1975:635)
AD 2011 nr 35

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-04-27

Målnummer:
A-145-2010