En kvinnlig arbetssökande sökte ett arbete som servitris hos en restaurang och kallades till intervju vid vilken hon informerade om att hon var gravid. Fråga om arbetsgivaren, genom att därefter avbryta rekryteringsförfarandet i relation till henne, har gjort sig skyldig till dels könsdiskriminering, dels missgynnande i strid mot föräldraledighetslagen.


Lagrum:
2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567); 16 § föräldraledighetslagen (1995:584).; EU-domstolens dom i målet C-177/88, Dekker, REG 1990, s. I-3941
EU-domstolens dom i målet C-177/88, Dekker, REG 1990, s. I-3941; AD 2002 nr 45; AD 2011 nr 2
AD 2011 nr 23

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-03-30

Målnummer:
A-158-2010