Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en synpedagog. Påståenden bl.a. om att denne kränkt en brukare, hotat en chef, ägnat sig åt privat verksamhet under arbetstid samt brustit i ärendehanteringen.


Lagrum:
7 §, 9 §, 18 §, 19 §, 35 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 18 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); AD 1996 nr 125
AD 1996 nr 125; AD 2001 nr 70; AD 2003 nr 16
AD 2010 nr 11

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-02-10

Målnummer:
A-263-2008