Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda eller säga upp en arbetstagare som efter viss provokation tagit ett grepp på en arbetsledare och sedan knuffat in denne mot ett kylskåp. Även fråga om fördelningen av rättegångskostnader.


Lagrum:
7 §, 18 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 18 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); AD 1995 nr 121
AD 1995 nr 121; AD 1998 nr 145
AD 2010 nr 8

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-02-03

Målnummer:
B-124-2008