Ett försäkringsbolag sade upp en heltidsanställd arbetstagare med anledning av att hon beviljats en fjärdedels sjukersättning tills vidare. I samband med uppsägningen erbjöds arbetstagaren en ny anställning motsvarande 75 procent av heltid på i övrigt oförändrade anställningsvillkor. Fråga om uppsägningen har varit sakligt grundad. Även fråga om fördelning av rättegångskostnaderna.


Lagrum:
7 § lag (1982:80) om anställningsskydd; 5 kap. 2 § lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister; AD 1978 nr 68
AD 1978 nr 68; AD 1978 nr 139; AD 1978 nr 161; AD 1981 nr 46; AD 1982 nr 72; AD 1985 nr 72
AD 2010 nr 3

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-01-13

Målnummer:
A-250-2008