Fråga om en arbetsgivares brev till en facklig förtroendeman med bl.a. kritiska uttalanden om dennes agerande i en viss fråga som gällt skyddsarbetet på arbetsplatsen utgör föreningsrättskränkning, brott mot förtroendemannalagen och en otillåten disciplinär åtgärd.


Lagrum:
8 § och 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 3 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
AD 2008 nr 107

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-12-17

Målnummer:
A-232-2006