Fråga om en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal mellan ett taxiflygbolag och en pilot utgör rättegångshinder.


Lagrum:
1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 36 § avtalslagen (1915:218); 8 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; AD 1978 nr 62
AD 1978 nr 62; AD 1978 nr 83; AD 1987 nr 165; AD 1988 nr 181; AD 1989 nr 27; AD 1994 nr 36; AD 1994 nr 111; AD 1994 nr 120; AD 1995 nr 135; AD 1996 nr 61; AD 2002 nr 72
AD 2008 nr 29

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-04-02

Målnummer:
B-44-2007