En arbetsgivare har avskedat en facklig förtroendeman och avstängt honom från arbete. Fråga om avskedandet inneburit föreningsrättskränkning och brott mot anställningsskyddslagen. Även frågor om arbetsgivarens skyldighet att varsla och underrätta i samband med avstängningen.


Lagrum:
2 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen; 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; AD 1978 nr 36
AD 1978 nr 36; AD 1978 nr 92; AD 1987 nr 65; AD 1988 nr 162; AD 1992 nr 68; AD 1992 nr 133; AD 1996 nr 67; AD 2001 nr 33; AD 2002 nr 6; AD 2004 nr 52; AD 2005 nr 68
AD 2007 nr 53

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-06-13

Målnummer:
A-12-2006