Fråga om ett bolag haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund av samarbetsproblem. I målet uppkommer bl.a. fråga om bolaget har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.


Lagrum:
7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
AD 2006 nr 112

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-11-29

Målnummer:
A-205-2005