Fråga om avskedande av lärare som misshandlat en elev genom att ge denne en örfil. Avskedandet har bedömts som lagligen grundat.


Lagrum:
18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2006 nr 111

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-11-29

Målnummer:
A-213-2005