En polisman har blivit avskedad sedan han dömts för grov kvinnofridskränkning till villkorlig dom och dagsböter. Fråga om det förelegat laglig grund för avskedandet.


Lagrum:
18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; (numera upphävda) 22 § statstjänstemannalagen (1965:274)
AD 2006 nr 85

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-07-12

Målnummer:
A-167-2005