Fråga om Försvarsmakten har haft saklig grund för att säga upp en regementschef på grund av personliga skäl efter att han misskött sig och uppträtt kränkande mot värnpliktiga på en årlig kadettbal.


Lagrum:
7 § och 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2006 nr 73

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-06-14

Målnummer:
A-147-2005