Fråga om en kommun haft saklig grund att säga upp ett vårdbiträde. Har kommunen fullgjort sin skyldighet att rehabilitera och omplacera arbetstagaren?


Lagrum:
7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2006 nr 11

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-02-01

Målnummer:
A-274-2004