Fråga om en arbetsgivare haft rätt att låta en arbetstagares återanställningsrätt förfalla.


Lagrum:
25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2006 nr 8

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-01-25

Målnummer:
A-255-2004