Fråga om det förelegat grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en kriminalvårdare som dömts för narkotikabrott och dopningsbrott.


Lagrum:
7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2005 nr 86

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-09-21

Målnummer:
A-174-2004