Fråga om saklig grund för uppsägning av en resesäljare som enligt arbetsgivaren inte följt vissa rutiner för kassaredovisning.


Lagrum:
7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2005 nr 72

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-06-22

Målnummer:
A-156-2004