Fråga om en arbetsgivare, genom att underrätta en facklig förtroendeman om avskedande på grund av dennes uttalanden i en tidningsartikel, har kränkt arbetstagarens och förbundets föreningsrätt samt även därigenom brutit mot förtroendemannalagen.


Lagrum:
8 §, 54 § och 55 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 3 § och 10 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
AD 2005 nr 68

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-06-15

Målnummer:
A-23-2003