Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av två kommunalt anställda vårdbiträden på grund av deras bemötande av en boende (vårdtagare) i ett äldreboende.


Lagrum:
7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2005 nr 60

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-06-01

Målnummer:
B-16-2004