Fråga om en bisyssla som en polisman har är förenlig med 7 § LOA.


Lagrum:
7 § och 7 c § lagen (1994:260) om offentlig anställning
AD 2005 nr 55

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-05-25

Målnummer:
A-75-2004