En arbetstagarrepresentant i ett aktiebolags styrelse har med stöd av fackligt tolkningsföreträde enligt förtroendemannalagen varit ledig med bibehållna anställningsförmåner för att genomgå en fem veckor lång bolagsstyrelseutbildning. Fråga om han enligt förtroendemannalagen har haft denna rätt till betald ledighet.


Lagrum:
6 §, 7 §, 9 § och 10 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
AD 2005 nr 42

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-04-13

Målnummer:
A-12-2004