Fråga om arbetstagarbegreppet. En skorstensfejarmästare som utfört sotningsverksamhet för en kommuns räkning har inte ansetts vara arbetstagare.


Lagrum:
1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2005 nr 33

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-04-06

Målnummer:
B-98-2004