Fråga om arbetstagarorganisation som vill kräva skadestånd kan anses ha underättat motparten om fordringsanspråket inom den tid som föreskrivs i 41 § anställningsskyddslagen. Även fråga om brott mot förhandlingsskyldigheten i 10 § medbestämmandelagen och om rätt till ersättning för ej uttagen kompensationsledighet.


Lagrum:
10 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 31 §, 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2004 nr 74

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-09-01

Målnummer:
A-229-2003